tinhdientichcn

Máy tính diện tích hình chữ nhật Online

Hãy nhập vào 2 giá trị.

Để tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Các em hãy nhập đầy đủ thông tin cạnh a và cạnh b nhé!

Cạnh a =
Cạnh b =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =
Đường chéo d =
Góc α =
Góc β =
Back to top button
Mục lục